Ejeroplysninger
Dette website udbydes af:

Løvens Hule Mini
V/ Børnenes Legeland ApS
Kystvej 21
5300 Kerteminde

Telefon: 23463883
CVR 38254995

Email: lvenshule@gmail.com

Privatlivspolitik (GDPR)

Børnenes Legeland ApS gør en stor indsats for at beskytte sine kunder. I det følgende kan du læse om, hvordan vi indhenter oplysninger fra dig og om hvordan, vi anvender og behandler disse oplysninger.

For enhver tredjepart vi samarbejder med gælder, at den data vi udveksler, er omfattet af Persondataforordningen/GDPR lovgivningen (herefter benævnt GDPR). Disse udbydere er underlagt, kontraktuelt at leve op til reglerne i GDPR, herunder både sletning og udlevering af data, på anmodning fra Børnenes Legeland ApS. Børnenes Legeland anvender ikke cookies og registrerer ikke vores kunders adfærd på nettet.

Børnenes Legeland ApS har databehandlingsaftaler med følgende tredjeparter: Unoeuro.com, (database hosting) Wannafind.dk (elektronisk betalingsplatform),  MobilePay Danmark (administration af MobilePay) samt Verifone (administration af dankortbetalinger), SmartTid Aps (arbejdstidsregistrering), Bluegarden Group (lønadministration).

I relation til vores leverandør-/kundeforhold samarbejder Børnenes Legeland ApS med Mono.Net.dk, som hoster vores hjemmeside. Wannafind.dk, der håndterer den betalingsplatform, som er tilknyttet vores hjemmeside, samt UnoEuro.com, som hoster vores kundedatabase.

Kundedatabasen består af kunder som aktivt har meldt sig ind i LH-klubben og dermed har købt årskort og hvor medlemsskabet er aktivt, eller udløbet inden for de sidste to måneder. Samt kunder som har iganværende bestillinger af fødselsfest i Løvens Hule Mini eller som har afholdt en sådan inden for den seneste måned.

Kundedata
Medlemmer (årskort)

Som nævnt kan vores kunder vælge at købe årskort til Løvens Hule Mini og derved oprette medlemskab af LH-klubben.  Kortet, og medlemskabet, gælder i 12 måneder fra oprettelsestidspunktet. I forbindelse med oprettelsen registrere vi, i samarbejde med kunden, dennes navn, mobiltelefonnummer og e-mailadresse. Det registrerede mobilnummer bruges til at identificere kunden ved efterfølgende besøg i Løvens Hule Mini. Endvidere navn og et foto vedrørende det barn, som årskortet omfatter samt gyldighedsperiode for årskortet (medlemsskabet).

Fødselsdagsbestillinger
I forbindelse med køb af fødselsdagsarrangementer via vores hjemmeside, registrerer vi købsdata herunder bestillers navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Valg af temapakke og fødselsdagstype samt eventuelle tilvalg. Fødselsdagsbarnets navn og alder og tidspunktet for festens afholdelse. Oplysningerne printes til brug for tilrettelæggelse og afholdelse. Printet destrueres umiddelbart efter afholdelsen og opbevares indtil da i aflåst skab hvortil kun autoriserede medarbejdere har adgang. 

Medarbejdcerdata, herunder jobsnsøgninger og korrespondance i tilslutning hertil
Alle fysiske medarbejderdata med personolysninger opbevares i aflåst skab. Elektroniske data lagres kun på ekstern harddisk, som ligeledes opbevares i aflåst gemme, som kun kan tilgås af virksomhedens øverste ledelse. Jobansøgninger, som modtages på print opbevares midlertidigt i aflåst skab. Elektroniske medarbejderdata, herunder ansøgninger, deles ikke via mail eller via anden elektronisk deling.

Beskyttelse af data
Børnenes Legeland ApS, videregiver eller sælger under ingen omstændigheder oplysninger om kunderne eller medarbejdere, herunder jobansøgere.

Ethvert data vi modtager og opbevarer, kan på foranledning udbedes slettet eller udleveret i henhold til GDPR, medmindre denne data er beskyttet af lov om opbevaring.

Børnenes Legeland ApS beskytter aktivt mod eventuelle forsøg på at destruere, misbruge eller ændre i den information, der er under vores kontrol. Endvidere vil Børnenes Legeland ApS melde det aktivt ud, hvis der i værste fald er sket en lækage af personlige data, straks efter, at en sådan hændelse evt. er sket.

Hvis Børnenes Legeland ApS på noget tidspunkt opdaterer de heri beskrevne politikker, er virksomheden underlagt, aktivt at underrette vores kunder herom, uden forudgående aktiv handling fra kundens side. Børnenes Legeland ApS vil jævnligt opdatere disse politikker med henblik på, at være mest muligt opdateret, hvis lovgivningen ændrer sig.

Sletning af data
Børnenes Legeland Aps sletter uopfordret alle kundens data senest 2 måneder efter at gyldighedsperioden for medlemsskabet er udløbet. Elektroniske data vedr. fødselsdagsarrangementer slettes uopfordret senest 1 måned efter festens afholdelse.
Medarbejderdata, samt jobansøgninger, destrueres og/eller slettes efter endt brug eller for regnskabspligtige data, efter reglerne i regnskabs- og skattelovgivningen. 

Hvis nogen, uanset af hvilken årsag, ikke længere ønsker sine personlige oplysninger gemt hos Børnenes Legeland ApS, og derved ophæve sit medlemskab af LH-klubben, og eller aflyse en bestillt fødselsdagsfest i henhold til reglerne herfor, eller tilbagekalde en fremsendt jobansøgniing, kan vedkommende sende en e-mail til lvenshule@gmail.com, sende et brev til Børnenes Legeland ApS, Kystvej 21, 5300 Kerteminde eller ringe til (0045)23463883.

Ønsker man at ændre eller opdatere personlige oplysninger gemt hos Børnenes Legeland ApS, kan man sende en e-mail til lvenshule@gmail.com, sende et brev til Børnenes Legeland ApS, Kystvej 21, 5300 Kerteminde.

Som registreret medlem, har du altid adgang til indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig og dit barn, mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen, samt adgang til at anmode om at blive glemt som følge af GDPR. Jf. GDPR vil din sag blive løst inden for 30 dage.

Adgang til data
Adgangen til alle registrerede data hos Børnenes Legeland ApS er begrænset til udvalgte medarbejdere hos Børnenes Legeland ApS.

Alle medarbejdere hos Børnenes Legeland ApS er underlagt en intern privatlivspolitik, som beskytter dine data mod interne lækager eller misbrug. Brud mod dette, kan i værste tilfælde medføre retsforfølgelse. Medarbejderne er udstyret med passwords og alle elektroniske adgangsveje, herunder computere og mobile enheder, er udstyret med adgangskoder. Data som ikke opbevares hos samarbejdspartnere fx personaledata opbevares på eksternt drev som opbevares forsvarligt låst inde.